1. De cliënt volgt de lessen en trainingen op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimum 6 maanden en geldt tot wederopzegging.
 3. Na 6 maanden is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand, te rekenen vanaf de 1e van de maand.
 4. Een studenten lidmaatschap wordt aangegaan voor minimum 3 maanden en geldt tot wederopzegging.
 5. Na 3 maanden is het studenten lidmaatschap maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand, te rekenen vanaf de 1e van de maand.
 6. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk of per email.
 7. Alle les-tegoeden (credits) komen te vervallen bij beëindiging van het lidmaatschap.
 8. Betaling van de maandelijkse contributie geschiedt per automatische incasso en wordt in de eerste week van elke maand geïncasseerd
 9. Bij jaarbetalingen is ook betaling per PIN mogelijk.
 10. Les-credits worden per 4 weken toegekend en zijn 4 weken geldig.
 11. Lespakketten zijn 6 maanden geldig.
 12. Cliënten dienen de trainer te informeren over hun gezondheid en fysieke gesteldheid en eventuele veranderingen daarin.
 13. The Pilates Place kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade, verlies en/of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van de lessen.
 14. The Pilates Place is gerechtigd om tarieven, lessenroosters en openingstijden aan te passen.
 15. Annuleringsbeleid lessen: de les (credit) wordt in rekening gebracht indien niet minimaal 12 uur van tevoren wordt afgemeld.
 16. Annuleringsbeleid privétraining sessies: de sessie wordt volledig in rekening gebracht indien niet minimaal 24 uur van tevoren wordt afgemeld.
 17. Privé training sessies zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 18. Er is geen terugbetaling mogelijk op privé sessies of pakketten.