Algemene voorwaarden

1. De lessen, workshops en trainingen onder begeleiding van een gecertificeerd docent van The Pilates Place, zijn op eigen
verantwoordelijkheid en risico van de klant.

2. The Pilates Place kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies en/of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van de lessen.

3. Klanten dienen hun docent te informeren over hun gezondheid en fysieke gesteldheid en over eventuele veranderingen in hun gezondheid en fysieke gesteldheid.

4. Betaling van de contributie gebeurt per automatische incasso en wordt in de eerste week van iedere maand geA?ncasseerd.

5. Bij een jaarbetaling van de contributie is ook betaling per pin mogelijk.

6. Het lidmaatschap wordt voor minimaal 6 maanden aangegaan en geldt tot wederopzegging.

7. Na de eerste 6 maanden is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 kalendermaand, te rekenen vanaf de 1e van de maand.

8. Opzegging gebeurt schriftelijk of per e-mail.

9. Bij beA�indiging van het lidmaatschap komen alle credits te vervallen.

10. The Pilates Place biedt haar leden de gelegenheid om gemiste lessen in te halen*. Inhalen van de les is alleen mogelijk indien de klant zich minimaal 24 uur van te voren heeft afgemeld voor de les en is op basis van beschikbaarheid.

11. Voor privA� trainingen geldt dat de sessie in rekening gebracht wordt indien niet minimaal 24 uur van te voren wordt afgemeld.

*Tot een maand na het oorspronkelijke les moment.